Naše služby

Analgosedace

Analgosedace není celková anestezie, jedná se o tzv. řízený spánek...

Revoluční způsob ošetřování dospělých pacientů, kteří mají strach ze zubního ošetření. S výjimkou komplikovaných chirurgických zákroků, lze v naší ordinaci podstoupit v analgosedaci všechny typy výkonů – od výplní, přes extrakce, dentální hygienu, endodontické ošetření až po protetické práce.

Analgosedace není celková anestezie, jedná se o tzv. řízený spánek. Analgosedaci doplňujeme o lokální anestezii, případně i analgetika podaná do žíly...

 • Analgosedace u dětí
 • Analgosedace u dospělých
 • Ošetření v analgosedaci NENÍ HRAZENO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU!
Více zde

Prevence

Preventivní péče je naší největší prioritou

Preventivní péče je naší největší prioritou a naším krédem je heslo, že nejlepší výplň je ta, která nemusí být vůbec zhotovena. Pravidelnými preventivními kontrolami, na které si pacienty zveme, a které často doplňujeme o návštěvy dentální hygienistky, se maximálně snažíme udržet zuby našich pacientů zdravé, případně zachytávat problémy již v začátcích, abychom mohli postupovat co nejméně invazivně a abychom předcházeli pozdním komplikacím.

Součástí prevence je i pravidelné zhotovování rentgenových snímků, které nám umožní odhalit kazy či jiné problémy ještě v období, kdy nejsou viditelné lidským okem během vyšetření. K tomuto používáme digitální radiovizografii, která je ve srovnání s klasickým rentgenem, méně zatěžující.

Výplně

U kazů, které již překročily dentinosklovinnou hranici, zhotovujeme výplň...

Konkrétní materiál volíme vždy dle lokalizace, hloubky defektu, estetických požadavků a finančních možností pacienta.

Fotokompozitní výplň (tzb. „bílá“) v dnešní době považujeme za zlatý standard a používáme ve většině indikací. Fotokompozitní materiál nám umožňuje věrnou reprodukci původního stavu a to jak tvarově, tak i barevně a lze tak dosáhnout přirozeně estetického výsledku

Skloionomerní výplň je dalším typem tzv. Bílé výplně. I přes některé nesporné výhody ji ale nelze použít ve všech indikacích. Její indikace je na posouzení zkušeným lékařem.

Kapslovaný amalgám – na rozdíl od dříve hojně aplikovaného nedozovaného amalgámu (hrazeného pojišťovnou) má kapslovaný amalgám řadu výhod – kromě zcela přesně dávkovaného poměru jednotlivých složek v kapsli obsahuje také méně rtuti a více ušlechtilých složek, díky kterým se amalgám lépe modeluje, je pevnější, leštitelný a trvanlivější.

Inlay/onlay/overlay – u větších defektů zubů, kdy poměr zbývající a chybějící části zubu již neumožňuje přímou dostavbu zubu zpět do původního tvaru, zhotovujeme tzv. Inlay. Jedná se o v laboratoři zhotovenou náhradu chybějící části zubu, která se pak v ordinaci fixuje na zbývající zub. Jedná se o vysoce estetickou a precizní práci, která je maximálně šetrná vůči zbývajícímu zubu a často tak výrazně prodlouží živostnost zubu.

 • Fotokompozitní výplň
 • Skloionomerní výplň
 • Kapslovaný amalgám
 • Inlay/onlay/overlay

Protetika

Pracujeme s nejmodernějšími materiály

Protetikou se nazývá obor, který pomáhá nahrazovat chybějící části těla. V našem případě chybějící zuby nebo jejich části.

V naší ordinaci zhotovujeme všechny druhy náhrad. Od minimálně invazivních fazet, inlayí, onlayí, po náhrady korunkové či můstky. U rozsáhlých defektů zhotovujeme náhrady částečné, v případě bezzubosti náhrady celkové (protézy). Zhotovujeme i všechny typy náhrad, které jsou kotvené implantáty.

Pracujeme s nejmodernějšími materiály i technikami, které nám pomáhají dosahovat ještě lepších estetických výsledků a přináší větší komfort a radost z úsměvu našim pacientům. Naše laboratoře disponují počítačovým softwarem pro design prací a spolupracují s frézovacím centrem, díky čemuž jsou konstrukce náhrad maximálně kvalitní a přesné.

Implantáty

Implantáty jsou moderní disciplínou

Implantáty jsou moderní disciplínou, která rozšiřuje naše možnosti náhrady ztracených zubů či ošetření bezzubých čelistí.

Ať už dojde ke ztrátě zubu v důsledku úrazu, rozsáhlého zánětu, ztráty závěsného aparátu zubu (parodontitida), nevratného poškození zubní korunky nebo fraktury kořene, lze ve většině případů nabídnout pacientovi náhradu tohoto zubu nebo i více zubů implantátem.

Postup náhrady zubu zubním implantátem spočívá v chirurgické fázi zavedení pevné části implantátu (tzv. Fixtury), ve fázi vhojování a modelace měkkých tkání a fázi náhrady zubu korunkou či můstkem.

Implantáty mohou výrazně zvýšit kvalitu života i lidem s bezzubými čelistmi, kde se zavedením implantátů mnohonásobně zlepší držení protéz, což pacientům nejen poskytne větší komfort při nošení a funkci náhrad, ale i to výrazně zvyšuje jejich sebevědomí, kdy se již nemusí bát nechtěného pohybu náhrad v ústech.

Endodoncie

V případech nezvratného postižení zubní dřeně („nervu“) je potřeba provést tzv. Endodontické ošetření („zaplnit kanálky“).

K postižení zubní dřeně dochází nejčastěji u rozsáhlých kazů, kdy bakterie infikují zubní dřeň a dojde k akutnímu zánětu zubní dřeně (pulpitis) nebo po úrazu.

Průběh endodontického ošetření spočívá v izolaci příslušného zubu, zpřístupnění dřeňové dutiny a kořenového systému, odstranění postižené zubní dřeně, sondáži kořenových kanálků, jejich zprůchodnění, rozšíření, kvalitním výplachu, vysušení a následném hermetickém plnění kořenového systému. Zub se pak podle velikosti ztráty tvrdých zubních tkání dostaví buď přímo fotokompozitní výplní nebo se zhotoví onlay, overlay nebo korunka.

Moderní pojetí tohoto ošetření zahrnuje izolaci zubu kofferdamem (blána, která nám izoluje pouze příslušný zub a zabraňuje jak zatečení výplachu do krku pacienta, tak zejména kontaminaci operačního pole slinami), použití rotačních kořenových nástrojů, použití přístroje k měření délky kořenových kanálků, kvalitní výplach s aktivací a plnění technikami za použití teplé gutaperči. To vše, včetně operačního mikroskopu, je v naší ordinaci k dispozici a samozřejmostí při ošetření.

Bělení

Naše ordinace nabízí několik typů bělení zubů

Bělení domácí – pacientovi zhotovujeme na základě otisků nosiče bělícího gelu a po zaškolení si pacient bělí sám doma.

Bělení ordinační – probíhá v ordinaci během jedné návštěvy za opakovaného nanášení koncentrovaného bělícího gelu.

Bělení kombinované – kombinuje obě předchozí metody za účelem dosažení šetrného, ale velmi světlého výsledku

 • Bělení domácí
 • Bělení ordinační
 • Bělení kombinované
 • Vhodnost jednotlivých typů bělení je třeba vždy nejprve konzultovat s lékařem!

Děti

Naším hlavním cílem u dětí je poskytovat prevenci na co nejvyšší úrovni a osvětu rodičům

Naším hlavním cílem u dětí je poskytovat prevenci na co nejvyšší úrovni a osvětu rodičům tak, aby mohli svým dětem dát maximální a vhodnou péči, a abychom společnými silami vytvořili dobrý základ v péči o jejich zoubky.

S rodiči na prohlídkách konzultujeme nejen vhodné pomůcky a jejich používání, ale konzultujeme i stravovací návyky dětí, případné zlozvyky a individuálně zavádíme preventivní opatření. Ve stále více případech se snažíme doplňovat preventivní prohlídky i o návštěvy dentální hygienistky, které z našeho pohledu mají obrovský význam. Dentální hygienistka kontroluje provádění správné hygieny, opravuje chyby, doplňuje pomůcky...

 • Prevence
 • Konzultace s rodiči
 • Aktivní postup
 • Kvalitní materiály
 • Lokální anestezie
Více zde

Dentální hygiena

Dentální hygienistka je nedílnou součástí moderní stomatologie

Hraje jednu z hlavních rolí v prevenci, ale významně pomáhá i pacientům s onemocněním parodontu.

Význam v prevenci: dentální hygienistka pomáhá odstranit zubní kámen, plak a leštit zuby, kontroluje pomůcky – jejich vhodnost a techniku čištění a upravuje tak, aby péče byla přizpůsobená „na míru“ každému pacientovi. Zároveň pacienty motivuje k péči o svůj chrup.

Význam v boji s onemocněními parodontu: odstraňováním zubního kamene, plaku a pigmentů z povrchu zubů i z prostor pod dásněmi, doplněnými o výplachy, redukuje bakteriální zátěž v ústech pacienta (na čistý a hladký povrchu zubu bakterie daleko hůře adherují) a podílí se tak na terapii zánětu dásní či zpomalení postupu onemocnění závěsného aparátu zvaného parodontitis („parodontitida, parodontoza“).

V případě dobré spolupráce pacienta a pravidelných návštěv lze dosáhnout výrazného zpomalení tohoto onemocnění a významně tak prodloužit životnost vlastních zubů.

Nejnovější přístroj