Děti

Naším hlavním cílem u dětí je poskytovat prevenci na co nejvyšší úrovni a osvětu rodičům

Naším hlavním cílem u dětí je poskytovat prevenci na co nejvyšší úrovni a osvětu rodičům tak, aby mohli svým dětem dát maximální a vhodnou péči, a abychom společnými silami vytvořili dobrý základ v péči o jejich zoubky.

S rodiči na prohlídkách konzultujeme nejen vhodné pomůcky a jejich používání, ale konzultujeme i stravovací návyky dětí, případné zlozvyky a individuálně zavádíme preventivní opatření. Ve stále více případech se snažíme doplňovat preventivní prohlídky i o návštěvy dentální hygienistky, které z našeho pohledu mají obrovský význam. Dentální hygienistka kontroluje provádění správné hygieny, opravuje chyby, doplňuje pomůcky.

V případech, že se i přes veškerou snahu nás i rodičů, objeví u dítěte kaz, postupujeme aktivně, nečekáme. Neztotožňujeme se s názorem, že se jedná „jen“ o dočasné zuby, které za čas vypadnou, a proto není potřeba je spravovat. Každý zub má své místo a funkci a jejich předčasnou ztrátou dochází k narušení fonace nebo mastikace. Velmi často také předčasné ztráty dočasných stoliček vedou ke zmenšení místa pro prořezání stálých zubů a vzniklé komplikace je pak potřeba řešit ortodontickou terapií (rovnátky), často i doplňovanou o chirurgické extrakce zubů, které nemohou díky ztrátě místa prořezat.

Dětské zuby ošetřujeme kvalitními materiály – ať už se jedná o fotokompozitní výplně, skloionomerní výplně, tak nově ošetřujeme dětské zoubky i bioaktivními materiály bez obsahu BPA a bis-GMA.

Během ošetření neopomínáme ani komfort dětí, a tak často probíhá spravování v lokální anestezii. Pokud děti odmítají spolupracovat na ošetření, máme možnosti ošetřit děti po perorální premedikaci či v uspání. Více v sekci analgosedace.